• BTH.se
  • English
  • Logga in

Virtuell studentmiljö (VDI)VMware View

BTHs studentmiljö är till största delen virtualiserad och helt serverbaserad. Tekniken kallas VDI - Virtual Desktop Infrastructure. I praktiken innebär det att programvaran inte installeras lokalt på varje dator, utan både klienter och programvara ligger centralt i IT-miljön.

VDI gör det möjligt att skapa olika miljöer anpassade efter användningsområde, vilket betyder att du kan välja datormiljö vid inloggningen beroende på vilka programvaror du vill använda. Det innebär också att programvaran blir helt oberoende av den fysiska datorn och var den står - alla virtuella miljöer går att använda på alla studentarbetsplatser.

Hur använder jag den virtuella miljön? 

I BTHs gemensamma datorsalar och i korridorerna finns zero-klienter som automatiskt ansluter mot den virtuella miljön när du loggar in.

I biblioteket finns studentarbetsplatser där du kan starta en programvara (VMware View Client) för att ansluta mot en virtuell miljö.

Du kan även ta med din egen dator till campus och ansluta via den. Då behöver du ladda ner och installera VMware View Client på din egen dator. 

  1. Anslut din dator till Eduroam
  2. Ladda ner VMware Horizon View Client, välj det operativsystem som finns på din dator. 
  3. Installera programvaran och ange servernamn viewgw1.student.bth.se
  4. Anslut enligt nedan.

Att logga in och ansluta till en virtuell miljö

Du loggar in med ditt studentkonto på STUDENTS-domänen. Du får därefter ett menyval där du väljer en virtuell miljö som vill använda. I dagsläget finns två virtuella miljöer publicerade:

  • Education - innehåller alla program som behövs för undervisning i salsmiljö, dvs program för utveckling, programmering, simulering, matematik och statistik etc.
  • Library - programvara för chat, kommunikation och sökfunktioner.

Personliga inställningar

När du använder den virtuella miljön så kommer nya personliga inställningar att skapas för dig. Det innebär också att det kan ta lite längre tid första gången du loggar in eller startar ett program eftersom personliga inställningar skapas. När du loggar ut sparas dessa inställningar och nästa gång du loggar in så läses de in igen. Inställningarna kallas även för "personlig profil".

Dina inställningar

Du kan sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.