• BTH.se
  • English
  • Logga in

Regler om upphovsrätt

Upphovsrättslagen innehåller bland annat regler för kopiering av film och musik från Internet, liksom för framställning av exemplar på arbetsplatser, skolor, bibliotek och arkiv.

Läs mer om lagen om upphovsrätt på Justitiedepartementets webbplats. Där kan du också ladda ner broschyrerna Upphovsrätten i informationssamhället och Upphovsrätten vid nedladdning samt annan kopiering av musik, film och bilder med mera.

Dina inställningar

Du kan sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.