• BTH.se
 • English
 • Logga in

Tentamen, Allmän information

 

Viktigt meddelande angående tentamen: Anmälningsperioden för tentamen i vecka 11 och 12 är tidigarelagd. Anmälan till tentamenstillfällen som går under dessa veckor ska göras under perioden 180210 – 180226.

 

 •  Som student ska du vara informerad om Tentamensreglerna, läs dem under ”Tentamensregler”

 •  Den centrala tentamenssamordningen på BTH, funktionen ”Tentamen” Studerandeavdelningen, administrerar salstentamen och i vissa fall tentamen på annan ort.

 •  Hemtentamen, online tentamen administreras av läraren. 

 •  För att delta i tentamen krävs föranmälan.

När och var kan jag anmäla mig till tentamen? SVAR: I Studentportalen

Anmälan är öppen 30-14 dagar innan tentamenstillfället. När anmälan har stängt, går det inte att efteranmäla sig till tentamen. Platser och tentamensvärdar regleras efter antal anmälda studenter, så var ute i god tid så att du inte missar en plats för tentamen.

Var kan jag se datum, tid och plats för min tentamen? SVAR (detta förutsätter att du är anmäld till tentamen):

 • 1. Du får kallelse till tentamen via e-post - några dagar innan tentamen. (Kolla skräpposten och sätt upp regel så att du inte missar en kallelse.)
 • 2. Du kan se lokalen för just din tentamen i din anmälan i Studentportalen - inloggning krävs.

I Studentportalen under länken ”Preliminära datum och plats för tentamen” syns samtliga planerade tentamenstillfällen. Tentamensdatum för läsåret publiceras under juni-oktober. Ändringar kan förekomma.

Tid fastställs 10 dagar innan tentamenstillfället. Plats publiceras några dagar innan tentamenstillfället. Saknar du information om ditt tentamenstillfälle, hör av dig snarast till tentamen@bth.se.

 

Vad ska jag göra på tentamensdagen?

SVAR: Du ska ta med giltig ID-handling till tentamen. Det är i samband med tentamen något av följande:

 • ID-kort utfärdat av Skatteverket eller annan svensk myndighet
 • svenskt körkort
 • svensk SIS-märkt ID-kort utfärdat av till exempel en bank, ett företag eller en myndighet
 • svenskt tjänstekort utfärdat av en statlig myndighet.
 • EU-pass som är utfärdat från och med 1 september 2006 eller senare.
 • BTH-kort
 • Utländskt pass
 

Du får ta med dig någonting att äta och dricka till tentamen. 

Insläpp till tentamen börjar cirka 20 minuter innan tentamens start. Det är viktigt att komma i god tid. Dörrarna stängs 5 minuter innan tentamens start, för introduktion. Om tentamenstillfället varar mer än i 1 timme, sker ytterligare ett insläpp 45 minuter efter tentamens start. Student som anländer senare än 60 minuter får inte delta i provet.

Otillåtna hjälpmedel såsom telefon, elektronisk utrustning som smartwatch etc., eller personliga anteckningar får inte tas med till tentamensplatsen. Inte heller ytterkläder eller väskor. Dessa lämnas på en plats, anvisad av tentamensvärden.

Det ska råda tystnad och allmän ordning under tentamen.

Vad gör jag om jag har missat att anmäla mig?

SVAR: Om du har missat att anmäla dig, kan du bara tentera i mån av plats eftersom platserna regleras efter det antal studenter som har anmält sig. Om du ska tentera i mån av plats, behöver du kunna visa upp ett intyg ur Ladok som visar att du är eller har varit registrerad på kurskoden för tentamenstillfället. Intyget tar du med dig på tentamensdagen och visar upp för tentamensvärden. Intyget kan du skriva ut i Studentportalen under ”Mina e-tjänster”, Ladok-intyg. Din starttid som oanmäld blir fördröjd 45 minuter. (Detta gäller dock inte tentamenstillfällen som varar endast 1 timme, då det inte finns mer än ordinarie starttid för tentamen och det därför är nödvändigt att vara anmäld.)

 

Vad gör jag om jag kommer för sent till tentamen? 

SVARDörrarna stängs 5 minuter innan tentamens start, för introduktion. Om du kommer senare än så, är din platsgaranti förbrukad och du måste vänta tills nästa insläpp startar, 45 minuter senare och om det finns platser lediga då. Detta insläpp är endast möjligt då ett tentamenstillfälle varar mer än 1 timme. Då det har gått 60 minuter efter tentamens start, är det inte längre möjligt att bli insläppt till tentamen.

Vad händer efter tentamen? 

SVAR: Du får ett resultat ca 15 arbetsdagar efter tentamen, via e-postmeddelande. Om din tentamen har skannats in, kan du se den inlämnade versionen samt den rättade versionen i Studentportalen, under ”Inskannade tentamen”. Tentamen som är utlämnad i Studentportalen, lämnas inte ut i pappersform.

Kan jag skriva min BTH-tenta på en annan ort? 

SVAR: I vissa fall. Se information och instruktioner i Tentamensreglerna.

Vart vänder jag mig om jag behöver hjälp?

SVAR: tentamen@bth.se

Dina inställningar

Du kan sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.