• BTH.se
  • English
  • Logga in

Har flyttat till nya Studentportalen på adress
​https://studentportal.bth.se

Ditt studentkonto

Är du ny student, d.v.s. du har inte tidigare varit antagen till BTH, ska du skapa ett nytt studentkonto här
Om du tidigare varit antagen till BTH och har glömt dina inloggningsuppgifter ska du skapa ett nytt lösenord, vilket du gör här.

Studentkonto på BTH ger dig tillgång till bl.a.;

Studentportalen 

I studentportalen hittar du uppgifter om dina kursregistreringar och dina studieresultat. Du kan registrera dig på kurs, anmäla dig till tentamen, skriva ut intyg och ansökningar om bevis. 

Personlig hemkatalog (J:)

I studentkontot ingår ett personligt lagringsutrymme på en central server. Du kan spara ditt arbete, dokument och mappar, på den katalogen (J:).

Personlig hemsida

Via din hemkatalog får du tillgång till en www-mapp där du kan bygga din egen hemsida.

Datorsalar

Alla studenter på BTH har tillgång till allmänna datorsalar och datorer på biblioteket på samtliga campus.

Trådlöst nät

Du kommer åt det trådlösa nätverket på campus och kan koppla in din dator på öppna nättuttag via ett separat konto, se https://studentportal.bth.se/web/studentportal.nsf/web.xsp/generate_eduroam_password.

itslearning och bibliotekets e-resurser

Du kan kan komma åt bibliotekets e-resurser hemifrån och kan logga in på Lärplattformen (itslearning) med ditt studentkonto.

Webbanmälan

Du kan anmäla dig till kurser och program via webben med hjälp av ditt studentkonto.

 

Dina inställningar

Du kan sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.