• BTH.se
  • English
  • Logga in

Välkommen till Studenthälsan

 

Vi är till för dig som studerar vid Blekinge Tekniska Högskola. Att besöka någon av oss som jobbar inom studenthälsan är givetvis kostnadsfritt för dig, vilket även gäller våra kurser.

Vårt mål är att du skall må bra både till kropp och själ under din studietid vid Blekinge Tekniska Högskola.

Att må bra är en god grund för lyckade studier. Om balansen i vardagen rubbas och din studieförmåga försämras kontakta oss på studenthälsan. Vi arbetar förebyggande med livsstilsfrågor samt erbjuder samtalsstöd och rådgivning för dig som student

Information inför kontakt med Studenthälsan

  • Besök hos Studenthälsan är kostnadsfria
  • Väntetiden för ett individuellt stödsamtal överstiger mycket sällan en vecka
  • Det är viktigt att meddela oss om du får förhinder (via mail eller sms). Om du uteblir utan att meddela oss kan det medföra att vi måste priotera andra före dig.
  • Tag med ID-handling vid ditt första besök på Studenthälsan för att styrka din identitet.
  • Personalen vid Studenthälsan har sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400)
  • Kontakter med Studenthälsan journalförs enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355)
  • OBS! Eftersom vi inte kan garantera sekretess när det gäller e-post avråder vi dig från att skriva personlig information i mejlet. Vi kan av samma anledning inte ge personlig rådgivning via mejl.

 

Hälsotest

Du kan också testa din livsstil anonymt men hjälp av följande test: stress, mental hälsa, alkoholmatvanor, tobak eller fysisk aktivitet. Utifrån dina svar får du en kort pesonlig återkoppling.

Testa dina levnadsvanor

Dina inställningar

Du kan sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.