• BTH.se
  • English
  • Logga in

Stöd av medstudent eller mentor.

Om du har en funktionsvariation kan du eventuellt vara berättigad till stöd från en medstudent eller en mentor. Kontakta samordnaren om du önskar mer information. 

Vad innebär stöd av medstudent?

Stöd av medstudent kan innebära ett socialt stöd, någon att knyta an till och någon att kunna ställa frågor till gällande schema och liknande. En medstudent kan också hjälpa till med ledsagning, förflytta utrustning mellan föreläsningssalar och finnas till hand vid olika oförutsedda situationer. Stöd av medstudent ges till studenter med psykiska och neuropsykiatriska funktionsvariationer och till personer med synnedsättning eller rörelsehinder. 

Vem ger stödet?

Medstudenten är oftast en student som går samma kurs som studenten med funktionsvariationen. 

Vad innebär stöd av mentor?

Mentorn hjälper till med att strukturera och planera studierna genom att göra överenskommelser och följa upp dessa. En mentor kan även hjälpa till med att prioritera kursmaterial och tolka instruktioner samt ge råd i olika undervisningssituationer. Stödet ges främst till studenter med psykiatriska och neuropsykiatriska funktionsvariationer. 

Vem ger stödet?

Stödet ges av en person som har erfarenhet av högskolestudier eller som har ämneskunskaper, t.ex. en erfaren student, en doktorand, en pensionerad lärare eller annan person med erfarenhet av akademiska studier. 

Se gärna filmen som ger en kort presentation av mentorskap!

Samordnare för studenter med funktionsvariationer

Ingalill Johansson, Studerandeavdelningen BTH.

E-post; funka@bth.se

Dina inställningar

Du kan sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.