• BTH.se
  • English
  • Logga in

Samarbete för skrivande

Att samarbeta kring en text kan vara ganska svårt ifall man inte använder verktyg som är utvecklade för ändamålet. Det vanligaste sättet har varit att skicka filer med e-post eller liknande. Extra komplicerat blir det då fler än två ska dela ett dokument. Versionshantering är ofta ett stort problem, likaså att se vem som skrivit vad i dokumentet och vilka ändringar som gjorts.

Samarbetsverktyg

Google dokument

Google Docs är webbaserat och gratis att använda, det enda som behövs är ett Google-konto. Du kan importera dina befintliga dokument, kalkylblad och presentationer eller skapa helt nya. Du kan även skapa formulär för till exempel undersökningar/enkäter eller göra anmälningsblanketter. Dina dokument lagras på nätet. Bjud in andra att läsa, kommentera eller redigera dina dokument.

Google docs

Box

Box är en tjänst för lagring och samarbete som finns utanför BTH men som används av både lärare och studenter. Du kan lägga in dokument här av olika typer och välja att dela dessa med dina studiekamrater. Det går också att göra redigeringar online så att ni kan se varandras ändringar.

www.box.com

 

Etherpad

Etherpad är ett webbbaserat verktyg  där man i realtid kan skriva tillsammans i ett dokument. Varje författare har sin färg så man kan se vad varje person har skrivet. det går även att följa editeringar i dokumentet. Det finns även en chattfunktion som kan användas parallellt med skrivandet.

Ingen inloggning krävs, varje "pad" blir tillgänglig för den som känner till länken. Texterna kan exporteras till till exempel word, pdf eller html-format.

Etherpad

Wiki

En wiki är en gratis webbsida som enkelt kan redigeras av besökarna via ett webbgränssnitt. En wiki är ofta öppen, men kan även begränsas så att bara inbjudan besökare kan redigera och/eller läsa. I och med wikin har versionshantering kan gamla dokument återställas och man kan se vad varje författare har skrivet.

Den mest kända wikin är Wikipedia som finns på olika språk

Wikipedia

I PbWiki kan du enkelt skapa egna wikis. Denna är lämplig att använda om man vill begränsa åtkomsten för en grupp eller för sig själv.

PbWiki

Behöver du hjälp eller vill tipsa om andra bra verktyg, kontakta supporten.

Dina inställningar

Du kan sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.