• BTH.se
  • English
  • Logga in

Regler för utbildning

Som student vid Blekinge Tekniska Högskola omfattas du av rättigheter och regler som rör bl.a. din studiemiljö, fusk, jämställdhet och krav på information.

Nedan hittar du centrala regler och styrdokument om utbildningen vid BTH.

Du hittar även fördjupande information om bl.a. plagiering och fusk, överklagande och upphovsrätt i länklistan till vänster.

Antagning

Antagningsordning

Examination

Beskrivning av examinationsmoment

Examensordning

Lokal examensordning

Examensordning, bilaga 1, förteckning över huvudområden och yrkesexamina

Examensordning, bilaga 2, matematikkrav i samband med förledet teknologie

Examensordning, bilaga 3, kriterier för huvudområden vid BTH

Examensbeskrivningar

Internationalisering

Internationaliseringspolicy

IT

Regelverk för nyttjande av IT-resurser

Kvalitet

Kvalitetspolicy 

Kvalitetssystem

Programvärdering

Kurser

Kursvärderingar process

Kursvärderingar studentinformation

Minimi info kurs PM

Likabehandling

Diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling

Plagiering

Riktlinjer för hantering av plagiering på grund-, avancerad- och forskarnivå vid BTH

Publicering av examensarbeten

Rutiner för publicering och arkivering av examensarbeten i DiVA

Studera med funktionsvariation

Lärandemiljö för studenter med funktionsnedsättning

Studentinflytande

Studentinflytande - riktlinjer

Studieadministrativa regler

Studieadministrativa regler vid BTH

Tentamen 

Tentamensregler

Tillgodoräknande

Tillgodoräknandeordning

Dina inställningar

Du kan sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.