• BTH.se
  • English
  • Logga in

Regelverk för IT-resurser

Högskolan ställer ett stort antal datorer till studenternas förfogande. Dessa är avsedda för att lösa
utbildningens obligatoriska uppgifter samt för individuell datateknisk färdighetsträning. Datorresurser, datornät, kringutrustning och konton ägs och drivs av BTH och är avsedd för av BTH auktoriserad verksamhet.

Läs mer om regelverk för nyttjande av IT-resurser

regelverk.pdf65 kbLadda ner

Dina inställningar

Du kan sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.