• BTH.se
  • English
  • Logga in

Rättigheter och skyldigheter

Högskolan är en myndighet och vår verksamhet styrs av ett antal lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Utöver dessa lagar finns även lokala regler och tillämpningar som gäller för Blekinge Tekniska Högskola (BTH). 

Granskande myndighet

Den myndighet som granskar att universitet och högskolor följer lagarna är Universitetskanslersämbetet, UKÄ. På deras webbplats finns länkar till de lagar och förordningar som styr universitets och högskolors verksamhet. Där finns också information om hur man går tillväga om man anser att ett lärosäte brutit mot de lagar och regler som gäller. 

Studentkåren

På BTH bedriver Studentkåren utbildningsbevakning genom att granska högskolans utbildningar. Kåren arbetar dessutom för att du ska ha det bra utanför studierna och kan exempelvis hjälpa till att förmedla kontakt till hyresvärdar. 

Meddelande från högskolan

Som student vid BTH är det viktigt att du tar del av information från högskolan. Vi använder både lärplattformen itslearning och e-post för att kommunicera med studenterna. 

Särskilda rättigheter och skyldigheter

På nedan länkar kan du hitta svar på dina frågor/mer information om rättigheter och skyldigheter som student på BTH.

Anmälan och antagning

Registrering

Studieuppehåll, anstånd och avbrott

Funktionsvariation

Regler för utbildning

Hälsa

Synpunkter på din utbildning

Dina inställningar

Du kan sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.