• BTH.se
 • English
 • Logga in

Vad kännetecknar en bra projektidé/ idéskiss

Ett examensarbete är inget "jobb" som ni utför för en "uppdragsgivare" (företag, myndighet eller forskare). Ett examensarbete ska inte förväxlas med ett konsultuppdrag. Ett examensarbete måste ha viss ingenjörsmässig och/eller vetenskaplig höjd. Det är därför viktigt att det finns en tydlig teoretisk och praktisk relevans i idéskissen. Den ska undersöka/lösa ett mer generellt problem och inte vara låst mot en unik observation som är specifik för uppdragsgivaren.

Vi bör alltså kunna lära oss något generellt av ex:arbetet. Det räcker inte med att utföra ett "uppdrag".

Här kommer några egenskaper en idéskiss för kursen bör ha:

 • Den är mer än ett rent utvecklingsprojekt.
 • Den innehåller en en tydlig fördjupning.
 • Den undersöker/löser ett relevant tekniskt, vetenskapligt eller samhälleligt problem.
  • Att du tycker det är intressant är inte tillräckligt.
  • Att du vill lära dig mer om området är inte tillräckligt.
  • Att det finns ett företag som vill ha det gjort är inte tillräckligt.
  • Det måste finnas fler än du och uppdragsgivaren som är intresserat i en lösning. Om du inte vet vilka det är eller kan vara, är problemet troligen inte relevant.
 • Dina resultat bör "bidra" med ny kunskap. Dvs. som även andra än du och uppdragsgivaren kan dra nytta av.

Notera:

 • Bara att ingen har gjort det förut, betyder inte att det är värt att göra.
 • Bara att vi kan är inte skäl nog för att faktiskt göra det.
 • Du borde kunna "make a case" om varför idén är bra och värd att genomföra.

För att kunna göra en bra "case" bör din idéskiss beskriva ett problem som är:

 • Fokuserat, inte vagt.
  Utan en tydlig idé blir det svårt att beskriva den tydlig. Utan tydlig idé blir det svårt att skilja mellan relevanta och irrelevanta aspekter och detaljer.
 • Baserat på etablerad kunskap.
  Du kan placera idén/problemet inom forskningen i ditt område.
 • Tillräckligt komplext.
  Att lösa problemet eller besvara frågorna bör kräva en del utveckling och/eller forskning.
 • Relevant och värt att undersöka.
  Det finns fler än du och uppdragsgivaren som är intresserat i resultaten.
 • Öppet. Utgången av projektet är inte solklar.
  Lösningen är inte given på förhand. Det finns tänkbara alternativ som kan diskuteras.

Dina inställningar

Du kan sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.