• BTH.se
  • English
  • Logga in

Plagiering

Plagiering innebär att man använder någon annans verk utan att ange vem som är upphovsman eller varifrån man har hämtat informationen.

Plagiering är allvarligt och ses som ett brott mot god akademisk sed. I värsta fall kan plagiering leda till avstängning från studierna.

På grund av detta är det viktigt att man som student är medveten om hur man undviker att plagiera när man skriver en akademisk text.

Refero - antiplagieringsguiden

Refero är en webbaserad guide som är utvecklad för att hjälpa dig som student att förstå vad plagiering innebär.

Du får också tips på hur du kan citera och referera korrekt för att undvika att plagiera.

Guiden har utvecklats i samarbete mellan biblioteken i Akademi Sydost och finns i en svensk och en engelsk version.

Refero

Dina inställningar

Du kan sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.