• BTH.se
  • English
  • Logga in

Norden

Det finns tre utbytesprogram som erbjuder utbytesstudier inom Norden; Nordtek, Nordplus och Erasmus+.

NORDTEK

Nordtek är ett nätverk mellan 27 tekniska universitet och högskolor i Norden. Syftet med nätverket är att ge civilingenjörsstudenter möjlighetet att dra nytta av de olika inriktningar som finns i våra nordiska länder och att få uppleva andra kulturella och sociala miljöer.

Danmark:
Aarhus Universitet
Aalborg Universitet
Danmarks Tekniske Universitet
Syddansk Universitet

Norge
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
Universietet i Stavanger
Universitetet i Adger
Universitetet i Tromsö

Island
University of Iceland
Reykavik University

Finland
Aalto-Universitetet
Lappeenranta University of Technology
Oulun Yliopisto
Tampereen Teknillinen Korkeakoulu
Teknillinen Korkeakoulu
Åbo Akademi
Turun Yliopisto
Vaasan Yilopisto

Nordplus     

BTH erbjuder två nätverk som riktar sig till studenter på Institutionen för hälsa; Nordhälsa, Norden (Nordplusnätverk 1) och Vården i Norden (Nordplusnätverk 2).

Danmark
VIA University College

Norge
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Ålesund

Finland
Laurea-ammattikorkeakoulu
Vasa Yrkeshögskola

Erasmus+

BTH har Erasmusavtal med tre lärosäten i Norden.

Finland
Centria University of Applied Sciences
Lappeenranta University of Technology

Norge
Sogn og Fjordane University College

Dina inställningar

Du kan sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.