• BTH.se
  • English
  • Logga in

Nordplus

Nordplus är Nordiska ministerrådets ramprogram för samarbete mellan Norden och de baltiska länderna. Programmet ska bidra till att stärka och synliggöra det nordiska samarbetet om utveckling av utbildningar på universitets- och högskolenivå och medverka till att Norden förstärks som en ledande kunskapsregion internationellt. BTH erbjuder två närverk som riktar sig till studenter på Institutionen för hälsa; Nordhälsa, Norden (Nordplusnätverk 1) och Vården i Norden (Nordplusnätverk 2).

Vad innebär Nordplus?

Som student på grundnivå (kandidat och master) kan du studera 1-12 månader vid ett nordiskt lärosäte. Om du blir antagen till att delta i ett Nordplusutbyte får du ett stipendium för att täcka delar av dina merkostnader.

I vissa fall kan du också beviljas stipendium för ett kortare utbyte som kallas expressmobilitet. Minimitiden är då en vecka (fem arbetsdagar).

Stipendiebeloppet för dig som student bestäms av din institution. Det kan dock maximalt vara 200 euro per månad, plus ett särskilt resebidrag för resan till och från studieorten. Resebidragets storlek varierar beroende på vilket land du ska åka till

Läs mer om Nordplus

Dina inställningar

Du kan sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.