• BTH.se
  • English
  • Logga in

Hur ansöker jag om stöd?

Ett nationellt system, NAIS, för ansökan om stöd togs i bruk vid terminsstart januari 2016. Du når NAIS via den här länken och använder samma inloggningsuppgifter till NAIS som till Studentportalen. 

För att du ska få tillgång till särskilt stöd krävs att du har ett intyg på en varaktig funktionsvariation.  

För att ansöka om stöd gör du följande;

1. Registrera dig på din utbildning. 

2. Ansök om särskilt pedagogiskt stöd via NAIS.

3. Ladda upp dokumentation/intyg på varaktig funktionsvariation.

4. Följ instruktionerna.

5. Därefter kommer samordnaren snarast möjligt att kontakta dig för samtal. 

I början av terminen är det hög belastning och därför kan det dröja ett tag innan du blir kontaktad.

Dina inställningar

Du kan sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.