• BTH.se
 • English
 • Logga in

Minor Field Studies (MFS)

 

Minor Field Studies är ett stipendieprogram som finansieras av Sida och vänder sig till svenska studenter vid svenska universitet och högskolor på grund och avancerad nivå. Som MFS-stipendiat samlar du in material till ditt examensarbete genom att genomföra en fältstudie i ett utvecklingsland. Det övergripande målet med programmet är att förbereda svenska studenter i att verka i globala sammanhang. Examensarbetena ska studera frågor relaterade till den globala utvecklingsprocessen och belysa aspekter inom det valda ämnet som är av betydelse för ekonomisk, social, politisk, kulturell eller kunskapsmässig utveckling.

För att kunna delta i programmet måste man som student:

 • Vara svenska medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd
 • Studera vid ett svenskt universitet eller högskola
 • Inte ha påbörjat utbildning på forskarnivå
 • Vid utresan ha tagit minst 150 hp (undantaget är om examenskursen endast ges i termin 5, då krävs 120hp)
 • Ha goda kunskaper i engelska
 • Skriva sitt arbete på engelska eller värdlandets officiella språk
 • Inte tidigare blivit beviljad ett MFS-stipendium eller vara beviljad ett annat UHR- eller Sida finansierat stipendium för samma studieperiod.

Det är inte möjligt att dela på ett stipendium, i de fall studenter gör ett gemensamt examensarbete söker studenterna stipendium var för sig.

För mer information om MFS, besök gärna Universitets- och högskolerådet.

För möjliga samarbetsländer inom Minor Field Studies, besök gärna följande länk; Vilka länder kan jag åka till?

Ansökan

På BTH finns det två antagningsomgångar där sista ansökningsdag är 15 april 2018 för utresa HT2018 och 15 oktober 2018 för utresa VT2019. 

Till ansökningsblanketten bifogas dels en projektbeskrivning bestående av:

 • Tydligt syfte och beskrivning av ämnet som ska visa på en tydlig anknytning dels till utvecklingsfrågor och dels till den/de kurser som stipendiaten studerar
 • Förslag till alternativ upplägg, både gällande datum för resa, men även gällande metodiken för fältstudien
 • Tidsplan för fältarbete om minst åtta veckors sammanhängande vistelse i vistelselandet
 • Val av undersökningsmetodik för att genomföra fältstudien och examensarbetet
 • Val av land
 • Förslag till upplägg och tidsplan (minst 8 sammanhängande veckor)
 • Planerat boende
 • Preliminärt datum för deltagande i den obligatoriska förberedelsekursen som anordnas av Sida i Härnösand.

och dels en budget (27 000) som inkluderar:

 • Resa till och från vistelselandet
 • Del av levnadskostnader (information finns på www.skatteverket.se)
 • Eventuella nödvändiga resor inom vistelselandet
 • Vaccinationer
 • Eventuella kostnader för nödvändig utrustning för fältstudien

Sista ansökningsdag är 15 april 2018 för utresa H18 och 15 oktober 2018 för utresa V19.

Se blankett längst ned på sidan.

Ansökan med bilagor skickas till:
in.exchange@bth.se

eller

Blekinge Tekniska Högskola
MFS
Internationella kontoret

Campus Gräsvik
371 79 Karlskrona

OBS! För sent inkomna och/eller inkompletta ansökningar kommer inte att bedömas.

Kontaktperson på BTH är Jessica Mattsson, 0455-38 56 27.

Frågor besvaras av in.exchange@bth.se

Ansökan - Minor Field Studies.rtf199 kbLadda ner

Dina inställningar

Du kan sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.