• BTH.se
 • English
 • Logga in

Mallar och resurser

Här lägger vi upp OH-bilder, mallar och andra resurser som kan vara nyttiga för kursen.

OBS! Ibland slutar direktlänkarna att fungera. Om så är fallet kan du alltid ladda ner ett dokument via listan längst ner på sidan.

Information om kursen

 • OH-bilder från Informationsmötet 2017-10-12 (PDF)
 • Introduktionsföreläsning 2018-01-16 (PDF)
 • Guidelines for Degree Projects v3.1 (PDF)

Mallar

OBS! Nya mallar fr.o.m. VT18. Använd inte mallarna från VT17 eller tidigare.

 • Idéskiss/projektplan (samma mall, du ändrar bara subtitel)
  I idéskiss-stadiet är det främst avsnitt 1-3 som ska fyllas i. För att visa att idén är av mer allmän relevans, vore det bra med några relevanta referenser. OBS! Innan du skickar in en projektidé, läs igenom sidan "Vad kännetecknar en bra idéskiss".
  Idéskisser skickas till exjobb_ci@bth.se för bedömning.
 • Slutrapport inklusive omslag
  Standardtexterna på omslagssidorna kan vara kvar på engelska. Annars är det bara rubrikerna som skiljer mellan språken. Därför finns mallarna bara på engelska.
 • Oppositionsrapport. Mallarna finns bara på engelska för att underlätta versionshanteringen. Du behöver bara översätter rubrikerna för att få en svensk version.

Nyttiga länkar

 • Rapportskrivning för ingenjörer.
  En mycket bra introduktion till rapportskrivande från Gunilla Åkesson Nilsson. Notera att skriften gäller rapporter i största allmänhet och målgruppen är inte specifikt civilingenjörsstudenter som ska skriva examensarbete. Skriften ska därför inte tolkas som en mall för examensarbeten.
 • Writingguide/Skrivguiden som har tagits fram av flera högskolor (bl.a. BTH).
  En bra on-line intro till vetenskapligt skrivande, referenshantering, mm.
 • On-line tutorials från Springer Verlag för författare och granskare: https://www.springer.com/us/authors-editors/authorandreviewertutorials
 • Plaxco, K. W. (2010). The art of writing science. Protein Science, 19(12), 2261-2266.
  En kort och bra artikel om att skriva vetenskapliga texter.
 • Wikipedia: List of cognitive biases.
  En utmärkt sammanfattning av kognitiv bias, dvs. sätten som människors subjektiva bild av omvärlden systematiskt kan avvika från verkligheten.

Böcker kring forskningsmetodik och akademisk skrivande

 • Berndtsson, M, Hansson, J., Olsson, B, Lundell, B. (2008). Thesis Projects: A Guide for Students in Computer Science and Information Systems. 2nd Edition. Springer.
 • Blomkvist, P., Hallin, A. (2015). A. Metod för ingenjörer, Examensarbete enligt 4-fasmodellen. Studentlitteratur. (This text is available in Swedish and in English).
 • Cunningham, D., Wallraven, C. (2011). Experimental Design: From User Studies to Psychophysics. CRC Press.
 • Dobelli, R (2014). The Art of Thinking Clearly. Reprint edition. Harper Paperbacks.
 • Glasman-Deal, Hilary (2010). Science Research Writing for Non-Native Speakers of English. Imperial College Press.
 • Murray, R. (2011). How to write a thesis. 3rd Edition. Open University Press.
 • Rienecker, L., Stray Jørgensen, P. (2014). Att skriva en bra uppsats. 3:e upplaga. Liber. (In Swedish)
 • Språkrådet (2008). Svenska skrivregler. 3:e upplaga. Liber. (In Swedish)
 • Strunk, W. (1999). The Elements of Style. 4th Edition. Longman.
 • Williams, J. M. (2006). The Craft of Argument. 3rd Edition. Pearson.
 • Williams, J. M. (2014). Style: The Basics of Clarity and Grace. 5th Edition. Pearson.
 • Zobel, J. (2014). Writing for Computer Science. 3rd Edition. Springer.
TE2501-info_v1.pdf734 kbLadda ner
te2501_project-plan.zip7 kbLadda ner
te2501_project-plan_sve.pdf55 kbLadda ner
te2501_project-plan_eng.pdf55 kbLadda ner
te2501_project-plan_eng.docx29 kbLadda ner
te2501_project-plan_sve.docx30 kbLadda ner
Skriva_tekniska_rapporter_2017_dec.pdf2069 kbLadda ner
TE2501-intro_v1.pdf3726 kbLadda ner
bth-thesis_word_full_and_cover-sheet-template_v1.3.doc205 kbLadda ner
BTH-thesis_LaTeX_v3.1.zip31 kbLadda ner
instructions_3.1.pdf256 kbLadda ner
te2501_opposition-report_eng_v2.pdf45 kbLadda ner
te2501_opposition-report_eng_v2.tex3 kbLadda ner
te2501_opposition-report_v2.docx18 kbLadda ner

Dina inställningar

Du kan sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.