• BTH.se
  • English
  • Logga in

För att läsa mer om möjliga hjälpmedel för läs- och skrivstöd, exempelvis talböcker eller digitalisering av texter, vänligen klicka här.

Claro Read Plus är en programvara för talsyntes, och andra verktyg, som du har tillgång till via BTH. För att få hjälp med att få tillgång till programmet vänligen klicka här.

Support till Claro Read Plus samt visningsfilmer hittar du på Svensk Talteknologis webbsida. 

Support; http://svensktalteknologi.se/support/  

Visningsfilmer; http://svensktalteknologi.se/visningsfilmer/  

Dina inställningar

Du kan sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.