• BTH.se
  • English
  • Logga in

Ladok stängt fram till 12 mars

 

Fr.om onsdag 28 februari är Ladok, vårt studieadministrativa system, helt stängt. Det innebär att nedan funktioner inte är tillgängliga:

  • registrering på kurs
  • tentamensanmälan
  • utsökning av studieresultat
  • ansökan om examens- och kursbevis
  • utskrift av intyg.

Det innebär också att all bokföring som vi normalt gör i Ladok, som resultat, tillgodoräknande, studiedeltagande och examens- och kursbevis, läggs på kö och handläggningstiden för dessa ärenden förlängs med minst 8 dagar. 

Resultat på genomförda tentamina läggs in i itslearning och/eller Canvas, men visas inte i Ladok eller i Studentportalen. 

 

Ansökan om examensbevis eller kursbevis kommer inte att handläggas mellan 15 februari – 12 mars. 

Har du frågor om som gäller något av ovanstående, skicka ett mail till studentcentrum@bth.se

Dina inställningar

Du kan sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.