• BTH.se
  • English
  • Logga in

Home Sweet Home!

Välkommen tillbaka till BTH!

Visst är det underbart att komma hem igen? För även om du haft en händelserik och spännande utbytestid, så är det alltid skönt att komma hem!

Det finns en hel del praktiska saker att fixa med efter att du har kommit tillbaka till BTH.

Tillgodoräknande av utlandsstudierna

Dina utbytesstudier tillgodoräknas inte per automatik, utan du måste ansöka om att få dina studier tillgodoräknade. Detta gör du på en e-blankett; Tillgodoräknande av utlandsstudier. När du ansöker om tillgodoräknande, så bifogar du ditt Learning Agreement samt Transcript of Records.

Missa inte att fylla i sidan 6-7 After the Mobility i Learning Agreement med hjälp av din programansvariga eller akademiskt behörig person. En kopia på ditt fullständiga Learning Agreement (d.v.s. där After the Mobility är ifyllt) ska också skickas till out.exchange@bth.se

Notera också att vi behöver få in din utvärdering/slutrapport om du inte har skickat in den! 

OLS-språktest del 2 ska ha skickats till dig automatiskt- hör av dig om det inte har kommit fram. 

Förutom utvärdering/slutrapport behöver vi också Certificate of Departure som värdlärosätet ska ha fyllt i när du åkte hem, för att kunna göra utbetalning av resterande stipendiebelopp (20% av det totala stipendiet). Utbetalningarna kommer att göras under september så om du har skickat in alla dokument till out.exchange@bth.se ska du få resterande stipendiebelopp senast den siste oktober. Stäm gärna av att du fått en inbetalning senast då. 

Är du orolig för att missa studiemedel nästa termin för att dina tillgodoräknade poäng inte är registrerade i Ladok ännu? När du ansöker om studiemedel och vill bevisa att du tog tillräckligt med poäng räcker det med att du skickar en kopia på beslutet om tillgodoräknande av utlandsstudier underskrivet av internationaliseringsansvarig vid din institution tillsammans med en kopia på Transcript of Records från det utländska universitetet direkt till CSN.

Utvärdering

De erfarenheter du fått utomlands är mycket värdefulla för kommande utresande studenter. Därför vill vi gärna ta del av din utbytesperiod och då i form av en "reseberättelse". Vi vill gärna att du berättar om vad du upplevt - hur universitetet och studierna varit, vad du tycker om staden och landet, vad som varit bra respektive dåligt, den sociala biten/fritiden, hur det gått med språket osv. Jämför gärna med BTH och glöm inte att bifoga lite bilder!

Presentation av utbytestiden

Du får gärna förbereda en liten presentation av din utbytesperiod; några bilder och en kortare beskrivning av vad du tyckte om lärosätet, studierna, staden och landet. Vi brukar anordna hemvändarseminarium varje termin. Då får de studenter som varit ute på utbyte chans att träffas och berätta hur de haft det samt utbyta erfarenheter. Vi kommer också be de studenter som varit ute på utbyte att hålla en kort presentation för blivande utbytesstudenter - en  chans för dig att ge dina bästa tips!

 

 

Dina inställningar

Du kan sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.