• BTH.se
  • English
  • Logga in

Studera med funktionsvariation

 

Allmänt om stödåtgärder

Blekinge Tekniska Högskola ska vara en öppen högskola, tillgänglig för alla. Som ett led i detta finns stödåtgärder för studenter med funktionsvariationer. Vad räknas som funktionsvariation? Det finns bland annat fysiska, psykiska och medicinska funktionsvariationer. Dyslexi är exempel på en funktionsvariation, likaså autismspektrum, ADHD, cerebral pares, reumatism, stamning, depression och syn- och hörselnedsättning.

Ska du börja läsa vid BTH? Eller du kanske redan är student här?

Samordnaren för stödåtgärder till studenter med funktionsvariationer är ansvarig för stödåtgärderna. Stödet utformas i samråd med studenten, ansvarig lärare och i vissa fall studievägledare.

Ingalill Johansson, samordnare vid BTH går att kontakta på e-post: funka@bth.se

Det är viktigt att du kontaktar samordnaren i god tid före kursstart, och gärna redan vid ansökan, för att lämpliga stödåtgärder ska kunna anordnas i tid till kursstarten. För samtliga stödåtgärder gäller att du som student ska kunna styrka behovet genom intyg.

Exempel på stödåtgärder: kurslitteratur i inläst form, anteckningshjälp, anpassningar av tentamen som t ex  förlängd tid. Andra former av stödåtgärder kan förekomma.Vid behov av teckenspråkstolk är det viktigt att du anmäler detta redan vid ansökan till BTH, eftersom tillgången på tolkar varierar.

Hur ansöker jag om stöd?

1. Först ansöker du om stöd i NAIS. 

NAIS är ett nationellt system för ansökan om stöd togs i bruk vid terminsstart januari 2016. Du hittar mer information, samt länken till NAIS, i menyn till vänster under "NAIS".

2. Samordnare kontaktar dig, via e-post, för tidsbokning.

3. Du bokar tid för möte med samordnare via TimeEdit.

Övrigt 

Du som studerar på BTH och har en varaktig funktionsvariation kan få stöd i dina studier. Vill du veta mer om vilka rättigheter och möjligheter du som student kan få och vad lagen säger finns mer information här: www.do.se.

På följande hemsidor kan du läsa om flera olika funktionsvariationer:​

Dina inställningar

Du kan sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.