• BTH.se
  • English
  • Logga in

Examensbeskrivningar för generella examina

Examen utfärdas endast enligt de utbildningsplaner och examensbeskrivningar som BTH har fastställt. 

I navigationsträdet till vänster finner du en förteckning över BTH:s huvudområden inom vilka du kan ta en generell examen. Under varje huvudområde finns en examensbeskrivning för de olika examina som BTH utfärdar och examenskriterierna för respektive examen. 

Dina inställningar

Du kan sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.