• BTH.se
  • English
  • Logga in

Välkommen till Etikkommittén Sydost

Etikkommittén Sydost är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Blekinge Tekniska Högskola, Landstinget i Kalmar län och Landstinget Blekinge. 

Kommitténs uppgift är att göra rådgivande etiska granskningar av främst (examensarbete, grund- eller avancerad nivå) på lärosätena i sydost. 

Etikkommittén i Sydost har också som uppgift att vara en kunskapsresurs och att öka medvetenheten och samarbetet kring forskningsetiska frågor i regionen.

Du kan kontakta Etikkommittén Sydost om du vill ha en rådgivande etisk granskning av ditt planerade examensarbete eller har frågor kring etik i studentprojekt.

För mer information se www.bth.se/eksydost

Dina inställningar

Du kan sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.