• BTH.se
  • English
  • Logga in

Digital salstentamen

Här finns en beskrivning hur du loggar in i digital salstentamen. Manualen finns även i tentamenssalen.

Manual digital salstentamen

Att använda egen dator vid digital salstentamen

Vid de flesta typer av digital salstentamen finns möjligheten att använda egen dator redan nu. Undantag finns, ex programmeringstentor, men utveckling för att klara detta också pågår. 

Det är av stor vikt för oss att många studenter testar att använda egen dator vid salstentamen. Vill du det så måste du anmäla det separat till din lärare. Du ska också, som alltid, göra en tentamensanmälan, men där finns ännu inte möjligt att ange att du vill använda din egen dator. 

Att tänka på då du använder egen dator vid digital salstentamen: 

  • Din dator ska vara fullt laddad eftersom tillgången på eluttag är begränsad. 
  • Du måste installera Safe Exam Browser (SEB) på din dator innan du kommer till tentamenssalen. SEB stänger ner resurser/program på din dator samt online resurser. Kontrollera inför varje tentamen att du har senaste versionen installerad. SEB finns endast för Windows (7,8 och 10) och Mac OSX (10.10 eller högre) Ladda ner SEB här: http://bit.ly/2jQJWA8
  • Tänk på att stänga SEB när du lämnat in din tentamen. Du får frågan om du vill stänga SEB, svara då Ja. 
  • Skulle din dator tappa uppkopplingen till nätet eller av någon annan anledning sluta att fungera under tentamen så finns det reservdator att låna i salen. Om datorn tappar uppkopplingen till nätet, vänta 5 minuter och följ anvisningen i manualen. Om inte uppkopplingen till nätet lyckas, kontakta tentamensvärden som hjälper dig att byta dator. Dina svar sparas 1 gång/10 sekund så du kan fortsätta där du slutade.
  • Om du skulle få längre avbrott på grund av tekniska problem så kan du få extra tid för att slutföra tentamen. 

     
  • Det är inte möjligt att använda Internet Explorer i samband med SEB

 

SEB ska vara stängd då du ska göra tentamen. Digital tentamen öppnar själv SEB.

manual dig tenta_student_okt17.pdf296 kbLadda ner

Dina inställningar

Du kan sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.