• BTH.se
  • English
  • Logga in

BTH-kortBTH-kortet

Alla studenter  som är antagna till kurs eller program under pågående termin kan få ett BTH-kort. Hantering av BTH-kortet sker i Receptionen, Hus A.

För att få ditt BTH-kort måste du fotograferas på plats och uppvisa en godkänd legitimation i form av pass, körkort eller ID-kort.Det är tänkt till framför allt campusstudenter då man måste infinna sig på plats. Kortet ges inte ut till distansstudenter om de inte kan komma fysiskt till campus Gräsvik. Kortet är frivilligt och kostnadsfritt, men om du tappar bort det ska du betala 50 kronor för ett nytt. För att betala för borttappat kort och få ett nytt kort måste du gå till Receptionen som du hittar i Hus A. Du bör även spärra kortet om du tappar bort det vilket du kan göra under "Mina e-tjänster". 

BTH-kortet har flera funktioner:

  • Det är ditt passerkort till BTHs lokaler

  • Identitetskort inom campus

  • Identifiering på tentamen och labbar

  • Identifiering på kåren

  • Används för att skriva ut på BTHs skrivare

  • Bibliotekskort - För att kortet ska fungera som bibliotekskort måste du först aktivera det i bibliotekets informationsdisk.

OBS! BTH-kortet har inte någon koppling till studentrabatter eller liknande. Funktionerna för BTH-kortet är endast de som nämns ovan. 

BTH-kortet är gratis.

Inpassering

Du kan använda passerkortet för att komma in via BTH:s entredörrar. Det fungerar också till datorsalar och vissa korridorer beroende på vilket program du går på.

Behöver du tillträde till speciella lab-salar så ger dig din kursansvarige den behörigheten.

Har du frågor skicka epost till studentcentrum@bth.se

 

Dina inställningar

Du kan sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.