• BTH.se
 • English
 • Logga in

Att överklaga

Följande beslut kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan:

 • Beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet och beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren vid antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
 • Beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet.
 • Avslag på en students begäran om befrielse från obligatoriskt utbildningsmoment.
 • Beslut att dra in resurser för en doktorands forskarutbildning och beslut att en doktorand inte ska få tillbaka resurserna.
 • Beslut att kräva tillbaka utbildningsbidrag för doktorander.
 • Avslag på en students begäran att få examens- eller kursbevis.
 • Beslut att inte bevilja den som är antagen till utbildning på grundnivå och avancerad nivå anstånd med att påbörja studierna eller att få fortsätta sina studier efter studieuppehåll.

Skriftligt överklagande skickas till högskolan

 • Vilket beslut du överklagar.
 • Vilken ändring av beslutet du vill ha.
 • Varför du anser att beslutet är felaktigt.

Överklagandet ska vara skriftligt och inskickat senast 3 veckor efter beslutet var individen tillhanda. Överklagandet skall vara adresserat till Överklagandenämnden för högskolan, men skickas till:

Registrator
Blekinge Tekniska Högskola
371 79 Karlskrona

 

Dina inställningar

Du kan sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.