• BTH.se
  • English
  • Logga in

Anteckningsstöd

Om studenten på grund av funktionsvariation inte själv kan anteckna under föreläsningar och lektioner kan en kurskamrat vara antecknare. Studenten är närvarande i undervisningen, men kan inte själv, eller på ett tillfredsställande sätt, föra anteckningar. 

Kurskamraten får ersättning från skolan för att skriva anteckning och kopiera dem eller ibland renskriva dem. Ibland kan anteckningsstödet ersättas av att studenten själv spelar in undervisningen på mobilen men det måste först godkännas av ansvarig lärare eller föreläsare. 

Vad innebär stödet?

  • Studenten med funktionsvariation kopierar kurskamrats anteckningar för att själv senare kunna bearbeta dem. 
  • Studenten med funktionsvariation får anteckningarna renskrivna och skickade via mail eller post.
  • Studenten med funktionsvariation får eventuellt en muntlig genomgång av den som skrivit anteckningarna för att kunna göra ytterliga förtydligande. 

Hur ansöker jag om anteckningsstöd?

Kontakta samordnaren Ingalill Johansson om du önskar anteckningsstöd. Det är nästan alltid en kurskamrat som ger anteckningsstöd. Ni har båda ett gemensamt möte med samordnaren före anteckningsstödet kan börja ges.

Kontakta Ingalill på funka@bth.se eller 0455-38 53 69.

Dina inställningar

Du kan sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.