• BTH.se
  • English
  • Logga in

Anpassad examination

Examinator/kursansvarig avgör om du får anpassad examination. Samordnaren ger rekommendationer om anpassningar. Rekommendationerna är grundande på kartläggande samtal med studenten och intyg som styrker att studenten har en varaktig funktionsvariation.

Exempel på anpassad examination

  • Förlängd skrivtid
  • Examination i mindre grupp eller enskilt
  • Muntlig examination/muntlig komplettering
  • Examination med hjälp av dator/anpassad dator
  • Delad examination
 
Om du har anmält dig till en examination och har fått förhinder ska du snarast kontakta tentamensansvarig via mail tentamen@bth.se
Vid olika examinationer bedöms alla studenter utifrån samma krav på kunskap. Kursens mål måste uppnås för att man ska bli godkänd.

Dina inställningar

Du kan sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.