• BTH.se
  • English
  • Logga in

ALUMNI

Som före detta student på BTH blir du alumn vid BTH. Det är viktigt för BTH att upprätthålla kontakten med alumnerna som är våra betydelsefulla ambassadörer för BTH, och värdefull resurs i vår ständiga strävan efter att utveckla och förbättra oss. 

Som alumn eller anställd kan du välja att registrera dig på BTH:s alumninätverk. För att göra detta behöver du en användarprofil på LinkedIn. Sök sedan efter gruppen "BTH Alumni Official" och ansök om medlemskap.

Genom gruppen har du möjlighet att hålla kontakten med gamla kursare och personal samt få kontinuerlig information om vad som händer på BTH.

Vår strävan är att skapa en alumniverksamhet som ger värde både för dig som alumn men även för BTH!

Välkommen!

 

Dina inställningar

Du kan sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen
Ange personnummer eller akronym (abcd12) för den student du vill byta till. När du byter till och från en studentidentitet loggas. Skulle du utföra något  när du är student t ex anmäla till en tentamen som loggas det som om studenten gjort det samtidigt som loggen visar att det är du som Administrator som gjort det åt studenten.