• BTH.se
 • English
 • Logga in

Tentamen

 

Obs! BTH inför anonym tentamen från och med den 27 oktober, 2017

(Under dagarna innan dess, i vecka 43, mjukstartar vi med vissa tentor som rättas anonymt)

Anonym tentamen gäller för alla tentamina som är centralt samordnade, det vill säga salstentamen och digital tentamen. Anonym tentamen innebär att studenten är anonym vid rättningen. Studenten är anonym ända fram tills det att resultatet ska läggas in i Ladok – då kopplas resultatet till varje individ. För att anonym tentamen ska fungera krävs att studenten har en anonymitetskod. Koden får studenten vid föranmälan till tentamen och då anmälan är gjord i Studentportalen. Anonymitetskoden delas ut till studenten då tentamen börjar.

Läs processbeskrivningen.

Personalen på funktionen Tentamen, Studerandeavdelningen är:
Cecilia von Mentzingen (Tentamensansvarig), 5035
Mustafa Al-Leddawi, 5218
Anders Göransson, 5209

Arbetsuppgift: Administrera salstentamen enligt beställning av institutionerna. Institutioner ska under perioden maj-september inför ett läsår informera Tentamen-funktionen om vilka kurser som är aktuella för salstentamen.

Kontakt: tentamen@bth.se          

Under länkarna till vänster finner du:

 • Rutiner för tentamen

 • Länk för elektronisk inlämning av tentamen.

 • Preliminära datum och plats för tentamen + antal anmälda studenter. För att se antalet anmälda studenter: Logga in, klicka på kursnamnet.

 • Mall för intyg för student om att studenten kan skriva tentamen för annan kurskod.

 • Tentamensregler

 • Riktlinjer från Universitetskanslerämbetet (UKÄ)

 • Inskannade tentamen

 • Tentamensveckor 

Tentaskanning införs från och med vecka 33, 2016. Det innebär att studenternas skrivna tentamenshandlingar skannas in efter tentamenstillfället till ett elektroniskt arkiv. Tentamenshandlingarna blir efter inloggning synliga för studenten i Studentportalen och för läraren i Lärarportalen. Då tentamenshandlingarna är rättade skannas de in ännu en gång. Efter det har studenten en orättad och en rättad version av tentamen i Studentportalen och tentamen är att betrakta som utlämnad.

Pågående projekt:

 • Införandet av administrationssystemet TentaAdmin (UHR), projektledare Cecilia von Mentzingen KLART
 • Tentaskanning, projektledare Cecilia von Mentzingen KLART
 • Anonymisering av tentamen, beräknas starta under årsskiftet 2016/2017, projektledare Cecilia von Mentzingen.
 • Pilot-projektet Digital tentamen, projektledare Lasse Bourelius och Christina Hansson.

Dina inställningar

Här kommer det senare finnas massa olika inställningar för ditt konto, men just nu kan du bara sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen