• BTH.se
  • English
  • Logga in

Itslearning                  itslogga

Itslearning är BTHs lärplattform. På Itslearning kan du som lärare kommunicera med dina studenter och studenterna kan kommunicera med varandra.

Läraren publicerar information och läranderesurser till sin kurs. Läranderesurserna kan vara textdokument, filmer, ljudfiler, länkar osv. Det finns även möjlighet att länka in filmer från till exempel You Tube i kurserna eller spela in kortare filmer direkt i Itslearning.

Inlämningsuppgifter och tester sköts på ett smidigt sätt via Itslearning. Läraren och lärarlaget kan även ha kontroll på studenternas resultat. Studenten har en överblick på sina resultat och betyg.

Möjlighet för text- och/eller videochat finns också såväl som möjlighet att skapa bloggar.

Alla lärare och studenter har möjlighet att skapa projekt som ett komplement till kursplatsen.

Möjligheterna är många, du är välkommen att höra av dig till Learning Lab om du har några frågor om Itslearning och hur du kan använda Itslearning i din undervisning.

Både lärare och studenter loggar in med sina ordinarie BTH användaruppgifter.

I It's learnings användarhandbok får du bra hjälp, både textbaserad och via korta filmer.

Användarhandbok It's learning

Tio tips om användning av Itslearning

Nedan följer tio tips om hur du kan använda Itslearning för att stimulera studenterna i deras lärandeprocess.

1. Planera och strukturera ditt kursinnehåll väl. Dela gärna upp kursen i teman eller veckor så blir det lättare för studenterna att hänga med. Koppla kursmaterial, lärobjekt, tester, diskussioner osv till varje tema

2. Lägg omsorg på första sidan. Presentera kursen och efterhand varje tema och de som ska jobba med kursen. Lägg t.ex. upp en inspirationsfilm och en RSS-läsare som hämtar in intressanta artiklar/webbsidor för kursen. Använd Anslagstavlan eller Innehållsblock för detta.

3. Använd avstämningar/omröstningar med jämna mellanrum för att ta reda på vad studenterna tycker om olika saker eller kanske för att ta reda på vilka förväntningar de har på kursinnehållet. Använd funktionen "Omröstning" i Innehållsblock eller "Sida"

4. Gör det möjligt för studenterna att diskutera kursinnehåll via forum. Fördelen med forum är att alla har samma möjlighet att få sin röst hörd, alla får samma svar och information och det är ett bra sätt att dela erfarenheter. Använd forum för obligatoriska diskussioner i kursmoment. Har du många studenter så göra många forum och dela in klassen i grupper.

5. Sätt fokus på lärandemålen, publicera lärandemålen för varje moment. Gör en test eller omröstning efter varje moment för att se att studenterna förstått kursinnehållet. Använd "Test" eller "Omröstning". Tänk på att du även kan illustrera dina frågor med ljud, bild, länkar osv.

6. Använd digitala självtester, de är effektiva och rättar sig själv och är återanvändbara. Skapa en frågebank och slumpa ut frågorna. Testerna stöttar bl.a. inlärningen, höjer motivationen och gör det möjligt för repetition. Använd "Test 2.0"

7. Gör en lärarmapp med material som du kan kopiera och återanvända i nästa kurs. t.ex. ha färdigformulerade diskussionsfrågor eller kursinformation så slipper du formulera dig nästa gång kursen går. Du kan också skapa material i "Mitt bibliotek" som du lätt kan använda i alla kurser eller låta dina kollegor ta del av.

8. Använd även andra resurser på webben då detta är lämpligt. Tänk dock på att det inte är lämpligt att lägga examinerande uppgifter på externa webbplatser.

9. Låt studenterna vara med och producera kursinnehåll. Studenterna kan t.ex. göra egna tester som kurskamraterna får svara på eller låt studenterna bevaka och rapportera från olika områden. Spara de bästa frågorna och använd i kommade examinationer.

10. Använd kursvärderingar för att förbättra kursen kontinuerligt. Redovisa vilka förändringar du gjort så motiverar du studenterna att själv svara på kursvärderingarna.

Support av itslearning

Dina inställningar

Här kommer det senare finnas massa olika inställningar för ditt konto, men just nu kan du bara sätta på och stänga av administrations läget. Detta är avstängt från början och för tillfället krävs det att du sätter på det varje gång du loggar in om du vill editera i portalen